Bestuur

Voorzitter: Theo van Willigenburg

Secretaris: Wil van Trier

Penningmeester: Katrijn Kuypers

Email bestuur: stichtingcittadellamusica@gmail.com

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.